Hoàn thiện thi công xây lắp đường dây 110kV Trảng Bàng - Đức Hòa.

Ngày đăng : 20/4/2023

Thi công xây lắp đường dây công trình Đường dây 100kv Trảng Bàng - Đức Hòa do Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Tổng công ty điện lực Miền Nam làm chủ đầu tư. 

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

- Dự Án: THI CÔNG XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110kV TRẢNG BÀNG - ĐỨC HÒA.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp đường dây công trình Đường dây 100kv Trảng Bàng - Đức Hòa

- Chủ đầu tư:  Ban QLDA Điện lực Miền Nam - Tổng công ty điện lực Miền Nam

- Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN ĐÔNG Á

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU

- Đối tượng tham gia:

Bên giao thầu: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN LỰC MIỀN NAM - TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

Địa chỉ: 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, tp.HCM

Điện thoại: 08.22438575 

Fax: 08.38134101

Tài khoản số: 1600201063676

Mã số thuế: 0300942001

Đại diện: Ông Võ Quốc Tuấn

Chức vụ: Giám đốc

- Thời gian thực hiện: 180 ngày kể từ ngày khởi công công trình

- Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI AM nhận thi công xây xây lắp đường dây công trình Đường dây 100kv Trảng Bàng - Đức Hòa.

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt.

TIN CÙNG DANH MỤC