Cải tạo lưới điện 10 KV huyện Thủy Nguyên

Ngày đăng : 20/4/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI AM nhận thi công xây dựng gói thầu số 4:Xây lắp, lắp đặt VTTB, TNHC và đền bù thuộc dự án : Cải tạo lưới điện huyện Thủy Nguyên -  theo đúng yêu cầu của thiết kế được duyệt, được nghiêm thu bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

I. THÔNG TIN DỰ ÁN 

Dự án : Cải tạo lưới điện 10 kV huyện Thủy Nguyên 

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

Địa điểm xây dựng : Huyện Thủy Nguyên - thành phố Hải Phòng

II. MỘT SỐ YÊU CẦU CỦA GÓI THẦU 

1. Bên giao thầu : Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

- Địa chỉ  : 09 Trần Hưng Đạo, P Hoàng Văn Thụ, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng. 

- Điện thoại : 0313.515180

- Fax : 0313.515405

- Email : p15.hppc@gmail.com

- Mã số thuế : 0200340211

- Người đại diện : Ông Vũ Đức Hoan

- Chức vụ : Giám đốc

Thời gian thực hiện : 180 ngày 

Nội dung dự án: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI AM nhận thi công xây dựng Gói thầu hoàn thiện thi công xây lắp, Cải tạo lưới điện 10 kV huyện Thủy Nguyên thuộc báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư Xây lắp, lắp đặt, TNHC và đền bù huyện Thủy Nguyên. 

- Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật khác:

+ Thi công đầy đủ các khối lượng công trình theo đúng đồ án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt(kể cả khối lượng phát sinh được các bên chấp thuận và được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

+ Chất lượng thi công phải đạt theo yêu cầu quy định về chất lượng của hồ sơ  thiết kể kỹ thuật thi công đã được CĐT phê duyệt.

+ Thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ - CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Bên nhận thầu cung cấp toàn bộ vật liệu, vật tư để thi công hoàn thành các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm bên B.

+ Vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục công trình phải có chứng chỉ công nhận đạt đúng tiêu chuẩn, quy cách và thông số kỹ thuật được quy định tại hồ sơ thiết kế dược duyệt

TIN CÙNG DANH MỤC